Ekspertiz

Didim Ücretsiz Ekspertiz

Ekspertiz

Ekspertiz Nedir?

Ekspertiz, uzman tarafından gayrimenkule yönelik değerin ne olduğunun belirlenmesi çalışmasıdır. 

(Uzman= Eksper)
- Binanın (gayrimenkulun) kimliği / açık adresi
- Kime ait olduğu / Türü
- Kaç katlı, kaç yaşında olduğu
- İmar durumu, Belediye ve Tapudan sorulur.
- Ulaşım : ulaşım özellikleri araştırılır. 
- Gayrimenkulun Fiziki Durumu : Betonarme, kagir, yığma, çelik karkas, ahşap vb.
- Altyapı
- İtibar (bina ve sahibinin)
- Binanın inşaat değeri yukarıda anlatılanlar pozitif ise bir değer oluşur.

Arsa değeri :
Bina ilk 5 yılı aşmışsa aleyhte puan düşüyor. Arsa değerlendirilmesi yapılırken altyapı, ulaşım vb. puan alıyor. 

Teknik altyapı (atık su, yağmur suyu, telefon, doğalgaz hattı vb) içerir.

 

EVİNİZİN VE ARSANIZIN PİYASA DEĞERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ 

HEMEN ARAYIN ...

( 00 90 ) 535 233 09 95