TÜİK AÇIKLADI 100 emekliden 33'ü çalışmaktadır

TÜİK AÇIKLADI 100 emekliden 33'ü çalışmaktadır

TÜİK AÇIKLADI 100 emekliden 33'ü çalışmaktadır
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 41 / 41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçlarını paylaştı buna göre Emeklililere ilişkin istatistik verileri şöyle
Emeklilerin %82,5’ini erkekler oluşturmaktadır
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de hanelerde ikamet eden yaklaşık 7 milyon fert emekli maaşı(1) almaktadır. Emekli olan fertlerin %82,5’ini erkekler, ,5’ini kadınlar oluşturdu.
Emekli maaşı alanların ,3’ünü bir okul bitirmeyenler, %61,1’ini ilkokul/ortaokul mezunları ,9’unu lise mezunları, ,7’sini ise yüksekokul/fakülte ve daha üst eğitime sahip olanlar oluşturmaktadır.
100 emekliden 33’ü çalışmaktadır
Emekli olup çalışanların oranı %33’tür. Emekli ve çalışan fertlerin işteki durumları incelendiğinde; %26,6’sının ücretli maaşlı, %7,6’sının yevmiyeli olarak bir işte çalıştığı, ,5’inin işveren, %49,2’sinin kendi hesabına çalışan ve %5,2’sinin ise ücretsiz aile işçisi olduğu görüldü.
Bu fertlerin %39,1’i tarım, ormancılık ve balıkçılık, ,1’i toptan ve perakende ticaret, ’si imalat, %8,5’i ulaştırma ve depolama, %5,4’ü inşaat, %4,2’si ise konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe çalıştı. Bunların dışında kalan sektörlerde çalışan emeklilerin oranı ise ,6 oldu.
Emekli olup, çalışmaya devam edenlerin %30,4’ü, 65 ve daha yukarı yaştaki fertlerden oluşmaktadır.
Emeklilerin yarısının sağlık durumu iyi
Emekli olan fertler yaş gruplarına ve cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin %40,7’sini, kadınların ise %41,5’ini 55-64 yaş grubundaki fertlerin oluşturarak ilk sırada yer aldığı, bu grubu erkeklerin %26,9’unu, kadınların ise %32,2’sini oluşturan 45-54 yaş grubundaki fertlerin takip ettiği görüldü.
Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de emekli olan fertlerin %3’ü sağlık durumunu çok iyi olarak değerlendirirken %45,2’si iyi olarak değerlendirdi.
Emeklilerin %34,2’si sağlık durumunu ne iyi ne kötü, ,7’si kötü,%1,9’u ise çok kötü olarak değerlendirdi.