Tapuda büyük kolaylık geliyor

Tapuda büyük kolaylık geliyor

Tapuda büyük kolaylık geliyor
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 78 / 78

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılıyor. Yeni uygulamayla yılda ortalama 7 milyon tapu ve kadastro işlemi gerçekleştirilen Türkiye'de hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de vekalet masrafları ve seyahat giderlerinin önüne geçilerek, işlem maliyetleri düşürülecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılıyor. Genel Müdürlüğün daha küçük ve etkin bir yapıya kavuşturulması, kamuoyundaki ''imajının iyileştirilmesi'' amaçlanan çalışmayla, merkez ve taşra teşkilatındaki bazı birimlerin kapatılması, kurumun gayrimenkul değerleme, emlakçılık, haritacılık gibi alanlarda ise yetkisinin genişletilmesi öngörülüyor.

Teknolojinin daha yoğun kullanılacağı yeni yapıda, vatandaşların tapu işlemleri için taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem yapması zorunluluğu kaldırılacak. İşlemlerin ülkenin herhangi bir yerindeki tapu müdürlüğünde yürütülebilmesi mümkün olacak.
         
Ayrıca, yurtdışındaki Türkler ve yabancı uyrukluların da Türkiye'deki tapu ve kadastro işlemleri için yurda gelmelerine gerek kalmayacak. İşlemlerin büyükelçilik kanalıyla gerçekleştirilebilmesi için tapu çalışanı görevlendirilecek.
         
KURUMA ''GAYRIMENKUL DEĞERLEMESİYLE'' İLGİLİ YETKİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Taslağı, Başbakanlığa sunuldu. Genel Müdürlüğün yetki alanının genişletildiği taslakta, taşınmaz değerlemesine ilişkin olarak kuruma yeni sorumluluk yüklenmesi öngörüldü. Bu yolla, belediyelerin 4 yılda bir belirlediği emlak vergisine esas oluşturan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, kamulaştırma bedelleri gibi konularda Genel Müdürlük görev üstlenecek. Konuya ilişkin esaslar, ikincil düzenlemelerle belirlenecek.
         
Emlakçılık alanında da, faaliyetleri düzenleme, lisans verme ve denetim konusunda kuruma yetki tanınacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu yetki çerçevesinde, Emlak Müşavirliği ile ilgili farklı bir yasa üzerinde de çalışma yürütüyor.
        
Kurumun harita üretimiyle ilgili koordinasyon görevi üstlenmesi de öngörüldü. Askeri haritalar hariç, tüm kurumların harita üretiminde standardı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belirleyecek ve her kurumun ayrı ayrı harita hazırlaması yerine ortak kullanımı mümkün hale gelecek.