Ketem ücretsiz muayene ediyor

Ketem ücretsiz muayene ediyor

Ketem ücretsiz muayene ediyor
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 171 / 171

Aydın İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nün yü­rüt­tü­ğü “Mobil Ketem Ta­ra­ma­sı” kap­sa­mın­da;*40-69 yaş arası ka­dın­lar­da MEME KAN­SERİ,*30-65 yaş arası ka­dın­lar­da RAHİM AĞZI KAN­SERİ*50-70 yaş arası Kadın ve Er­kek­ler­de KALIN BA­ĞIR­SAK KAN­SERİ ta­ra­ma ça­lış­ma­la­rı­na, 25.02.2019 Pa­zar­te­si baş­la­nmıştır. Ran­de­vu iş­lem­le­ri için Aile He­ki­mi­ne veyaİlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne baş­vu­ra­bi­lir­si­niz.TEL: 0256 811 23 03 – 0 256 813 77 97