HİSAR MAHALLESİNDE TRAMPA BAŞVURULARI BAŞLADI

HİSAR MAHALLESİNDE TRAMPA BAŞVURULARI BAŞLADI

HİSAR MAHALLESİNDE TRAMPA BAŞVURULARI BAŞLADI
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 58 / 58

Hisar Mahallesinde arkeolojik SİT alanı içinde kalan arsa ve harabe evlerin durumuna çözüm geliyor. Hisar mahallesindeki bazı evlerin hem çok hissedarlı olması hem de izin alıp tamir edilmesi işlemleri ağır yürüdüğünden birçok mülk sahibi ya da varisleri çözümsüzlük içinde kalmışlardı.

Didim Hisar Mahallesindeki yapıların  onarılamaması, ya da yenilememesi üzerine yıllardır harabe olarak kalan  yerlerle ilgili olarak SİT alanı içindeki taşınmazların Hazine Taşınmazları ile değiştirilmesi hakkındaki yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 06.09.2016 tarihli ve 161076 sayılı oluru ile   2016 yılı Trampa Programına dahil edildi.

Hisar Mahallesindeki 1. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan taşınmazların mülk sahipleri şayet trampa yapmak isterlerse Milet Müze Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Hazine arazileri ile trampa yapılacak yerlerin emsal bedelleri ve arazinin takası daha sonra oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek.