Gayrimenkul ekspertiz raporu nedir

Gayrimenkul ekspertiz raporu nedir

Gayrimenkul ekspertiz raporu nedir
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 86 / 86

Gayrimenkul ekspertiz lisansına sahip kişilerin çeşitli kriterler baz alınarak oluşturdukları rapordur. Bu rapor gayrimenkulün krediye uygun olup, olmadığını gösterir. Bir gayrimenkulün krediye uygun olabilmesi için de belirli şartları taşıması lazım, bu şartlar şöyledir;

1- Gayrimenkulün belirli bir tamamlanma oranına sahip olması gereklidir. Bankalarda bu oran değişiklik göstermekle birlikte  %80’in tamamlanmış olması gerekir.( Bazı bankalarda bu oranı % 70 olarak da kabul eder)  Eksperler tamamlanma oranı üzerinden gayrimenkulün fiyatını belirler. Buna da dikkat etmek gerekir.

2-Gayrimenkulün kat ittifakı veya kat mülkiyeti sahip olması gereklidir.Konut kredisi için tapuda niteliğin mesken olarak geçmesi gereklidir. Gayrimenkulün üzerinde herhangi bir haciz kaydı olmamalıdır. Bu durumları eksper tapu dairesinde detaylı olarak inceler.

3- Gayrimenkulün daha önce belediye tarafından onaylanmış plan ve projeye uygun olması gereklidir. Eksper belediyeye giderek detaylı olarak incelemede bulunur.

4- Gayrimenkulün üzerinde banka ipoteği var ise; kredi kullanacak banka ikinci dereceden ipotek koyup, kredi tutarı içerisinden, diğer bankanın alacağını transfer ederek işlemi gerçekleştirir. Ama şahıs veya diğer kurumların ipoteği var ise; tapudan bunları kaldırılması  ister . İpotekler kaldırıldıysa bunları teyit etmek için, yeniden eksper tapu dairesine gider. Ve yeniden rapor gönderir.

Gayrimenkulün fiyatının belirlenmesi;

Eksperler gayrimenkulün tamamlanma oranı üzerinden bir fiyat belirler. Çevresindeki emsal bedelleri ve evin içerindeki malzeme kalitesine göre, net metre karesi üzerinden, gayrimenkulün fiyatını belirlerler. Gayrimenkulün fiyatlamasına itiraz etmek mümkündür. Ama genellikle verilen fiyatlama değişmez.

Ekspertizin gayrimenkule verdiği fiyattan fazlasını ödüyorsanız, piyasa ederinden fazla ödüyor olabilirsiniz. Bu durumda uzmanlara danışmanızda fayda vardır.