Belediye Personeli Sertifikalarını Aldı

Belediye Personeli Sertifikalarını Aldı

Belediye Personeli Sertifikalarını Aldı
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 102 / 102

Kıyı Ege Belediyeler Birliği,  Didim Belediyesi Daire Müdürleri ve amirlere yönelik  Belediye Mevzuatı ve Büyük Şehir Belediyesi uygulamaları ile İlçe belediyeler arasındaki görev yetki ve sorumlulukların neler olduğuna dair karşılaştırmalı “Belediye Mevzuat Bilgilendirme Semineri” Didim’de tamamlandı.

9 gün süren seminerde İmar’dan Çevreye, Zabıtadan, Halkla ilişkililere, Meclis Yetki ve sorumluluklar ile meclis üyelerin özlük hakları ve genel bileğilerle ilgili bilgiler, Birliğin yetkilileri ve konunun uzmanları tarafında anlatıldı.

Didim Beach Elegant otelde   yapılan seminerleri  Sayıştay 4. Daire Başkanlığından emekli olan Abdurrahman Acar seminerler boyunca 657 sayılı Devlet Memurları kanunu ve Sözleşmeli ve Taşeron işçilerin durumu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanun ve 5018 sayılı Kamu malını yönetim ve kontrol kanunları  ile Belediye Gelirleri ve Emlak vergisi kanunu ve Zabıtanın görev, yetkileri ile özlük hakları ve Kabahatler kanununun uygulanması konularında seminerler verdi.

3 Nisan da başlayıp, 15 Nisanda biten seminerlerde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Aylin Göztaş, İletişim Becerileri ve Beden Dili ile halkla ilişkiler konusunda semire verdi.  Türkiye Belediyeler Birliği Çevre Şehircilik Bakanlığı Danışmanı Abdurrahman Keleş Yapı Ruhsatları, Yapı Kontrol ve Denetimi konusunda, TBB İmar Danışmanı Ayşe Ünal İmar Kanunu ve yönetmelikler ile kıyı kanunu hakkında  seminerler verdi. Didim Belediyesinde her konunun muhatabı servisler farklı günlerde bu seminerlere katılarak eğitim aldılar

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akşener’in Belediye Başkanı Deniz Atabay’a sertifi,ka vermesinin ardından Belediye Meclis üyelerinden katılanlara ve daire  müdürlerinde ve personele de sertifikaları verildi. . 15 Nisan günü yapılan sertifika töreninin ardından meslek içi eğitimler sona erdi.