1 Mayıs Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 71 / 71

Didim 1 Mayıs platformun düzenlediği 1 Mayıs programı Didim Belediyesi önünden yapılan yürüyüş ile başladı.

1 Mayıs Mitingi Kent Meydanında Devam Etti
1 Mayıs öncesi “1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanında, iş cinayetlerinde, emek ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenleri saygı duruşu ile anarak başlandı.
Eğitim-sen Didim ilçe yönetiminde olan Gökhan Gök tarafından Didim 1 Mayıs Platformunun ortak basın bildirisi okundu.
“1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür! 
Bizler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız; bizler yaşamı var edenleriz; bizler bugün baskıcı ve akıldışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz!
Emperyalist kapitalist sistemin, faşizmin ve her türden gericiliğin, savaşlarla, ekonomik krizlerle, ekolojik felaketlerle yıkıma sürüklediği dünyayı, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyaya dönüştürecek olan bizleriz!
Baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdadı yıkıp hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan bizleriz!
Evet; biz çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız! Türkiye’nin dört bir yanından bir kez daha göstereceğiz ki haramilerin saltanatına son verecek olan bizleriz!
Çeşitli halklara ve kültürlere beşiklik yapan bu topraklar, kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına ve gericiliğe geçit vermeyecektir. 
İş güvencesi ve kıdem tazminatına dokunulmasına, ek ödemelerin maaşlara yansıtılmamasına, artan vergi dilimlerine, kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik taciz ve istismara karşı mücadelemiz sürecektir. Ayrıca kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza ve güvencesiz çalıştırmaya iten sözleşme politikalarına karşı mücadelemiz de artarak devam edecektir
SONSUZ GÜZELLEŞECEK DÜNYA, BİZ KURDUĞUMUZ ZAMAN!
Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizlerin faturasının emekçilere yıkılmadığı,
Kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği,
Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu,
Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı,
Düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin, itiraz etmenin cezalandırılmadığı,
Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu Bir Dünya Ve Ülke İstiyoruz!
Savaşa Hayır! Barış Hemen Şimdi! 
Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi demek için 1 Mayıs’tayız.”

Atabay, İşçilerin, Emekçilerin Bayramını Kutladı.
Belediye önünde başlayan yürüyüşte Disk Genel-iş kortejinde yer alan Atabay meydan da konuşma yaparak, işçilerin ve emekçilerin bayramını kutladı.
Atabay “Bu meydandan bu kadar insanı bir araya toplayan tek şey eşitlik duygusudur. Hak, Hukuk ve adaletti. Mücadele ileriye dönük olmalıdır. Bizler bize verilen hakları almak için mücadele etmeliyiz. 1 Mayıs işçi ve Emekçi bayramı kutlu olsun.” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların bitmesinin ardından Didim Cemevi Pir Sultan Abdal korosu seslendirdiği türküler ve marşlarla alandakiler büyük daireler oluşturarak halaylar çektiler.